Curriculum vitae van Herman Cuppens


Personalia

telefoon:  089-56.37.03
email: herman@cuppens.com
Dr. Pergenslaan 19
3680  Maaseik


Objectief

Professioneel beheer en ontwikkelen van geautomatiseerde systemen, in een heterogene omgeving. Als locatie draagt de Euregio (Luik, Heerlen, Hasselt, Herstal, Maastricht, Aken) sterk mijn voorkeur.


Andere beschikbare formaten.

Het complete cv is ook beschikbaar in andere formaten, U kan kiezen tussen:


Korte biografie

Geboren in Neeroeteren, 06 maart 1962. Eerste ervaringen in automatisering opgedaan in industrie op departementale systemen en workstations, tenslotte op het mainframe. Later ben ik als consultant gedetacheerd bij diverse multi-nationals, Nederlandse overheid en in het bank- en verzekeringswezen. Momenteel freelance werkzaam bij een staalbedrijf.


Projecten

januari 2011 - heden

Infrastructuur en applicatie support voor middleware en databases, bij inox staalbedrijf Aperam in Genk.

 • Middleware support. Support voor messaging zoals Websphere MQSeries, Inter.Pel (Pelican,AxWay) en de MQAgent adapter voor Biztalk. .

 • DBA voor Microsoft SQLServer op Windows enerzijds en voor DB2 op z/OS met DB2 Connect anderzijds. Ook ondersteuning voor Oracle op Windows en MySql op Linux en Windows voor enkele kleinere projecten.

  Maintenance van eigen beheerstools in .NET, voornamelijk ASP.NET voor locaal ondersteunende intranet-toepassingen. .

 • Ondersteuning en accounting voor mainframe toepassingen: toelichting en advies bij meerverbruiken, dagelijkse opvolging van OPC scheduling.

december 2006 - december 2010

DBA, MQ en supportactiviteiten voor diverse platformen, bij staalbedrijf ArcelorMittal Stainless Belgium in Genk.

 • Application support.

  Support voor ontwikkelaars bij z/OS ontwikkeling (VAGEN en PL/I), en ondersteuning bij operationele problemen met geschedulede jobs (OPC aka TWS op z/OS en SQL-jobs op Windows).

 • DBA voor diverse platformen: DB2 op z/OS, DB2 UDB Connect op Windows, (1st line support). SQLserver (1st line) en Oracle op Windows-platform als backup van collega. MySQL op Linux voor kleine inhouse-monitoring applicaties.

  Migratie naar DB2 V8 op z/OS is afgerond. Aanpassingen om (performance) verbeteringen te benutten en overstap naar table-based partitioning. Voor SQLserver 2000 en SQLserver 2005 geef ik 1st line support. Oracle wordt door aangekochte packages gebruikt en is eerder 2nd line support.

 • Opzetten monitoring van het Windows-server park en netwerk-infrastructuur. Installatie en gedeeld beheer van Cacti en SmokePing op een Linux-box.

 • System support.

  Installatie en ondersteuning Messaging, MQSeries zowel op z/OS als op Windows en XFB Interpel op Windows. Maintenance van MQSeries voor een Windows cluster, gekoppeld aan een MSMQ-Bridge.

  Beheer en support van de DB2 UDB-gateways en clients naar z/OS.

 • Accounting voor mainframe toepassingen: inzicht verschaffen in de grootverbruiken, toewijzen van kosten aan afdelingen, voorstellen doen voor kosten-reducties. Wijzigingen in overleg en met terugkoppeling over de performance/kosten-impact naar de developer.

juni 2009 - januari 2010: Applicatie ontwikkeling VAGen

Maintenance en nieuwbouw bij APG, een van de grootste pensioenuitvoerders.

 • Wijzigen en bouwen van applicaties die als centrale applicatieservices zowel intern als via webservices worden gebruikt.

 • Herstellen van defects en opvolgen incidenten in Visuale Age Generator-programma's (VAG).

januari 2009 - heden: ad hoc opdrachten

Korte, kleinschalige opdrachten op specifiek verzoek.

 • DBA-ondersteuning voor DB2 UDB V9.5 op Sun Solaris.. Dit betreft sporadische ondersteuning op verzoek van Cognos-ontwikkelaars voor een DataWareHouse toepassing bij de FOD (Financiele Administratie).

 • Op verzoek gaf ik inhouse workshops over z/OS en CICS aan junior mainframe trainees.

januari 2002 - november 2006

Database beheer voor en support aan ontwikkelomgeving (VisualAge Generator, DB2 UDB en DB2 op z/OS), bij staalbedrijf Ugine & ALZ in Genk.

 • Database-beheer in DB2 ( momenteel V7) op mainframe z/OS en beheer en support van de DB2 UDB-gateways en clients voor client-applicaties (visual Basic, MES, VisualAge GEN, ASP.NET) die de centrale databases benaderen. Aanbevelingen doen voor performance verbeteringen voor dynamische sql (distributed clients) en statische sql (embedded in COBOL en PL/I).

 • Support voor de VisualAge-Generator (4GL voor generatie naar mainframe) ontwikkelomgeving. Beheer van de VAGen-generation servers (Windows 2000 servers) en uitwerken van customisaties in Java.

 • Performance van PL/I interface naar VAGEN-programmatuur onderzoeken en optimaliseren van compilatie-procedures.

 • Maintenance procedures voor generatie van VAGEN (CSP): er wordt COBOL gegenereerd voor CICS, IMS, TSO en MVS-Batch. Opzetten van de definities van de queues van MQ-Series in DB2 (service-points). Centrale registratie van versiebeheer voor VAGen-programma's (source management in locale repository IBM Emserv op Win2K) en de bijhorende gegenereerde loadmodules in de test/acceptatie/produktie-omgeving op OS/390.

sept 2004 - nov 2004

Opzetten van een e-commerce shop voor een KMO (zie http://winkel.mjannis.be).

 • Installatie van de webstek van http://www.mjannis.be op een shared hosting Linux machine.

 • Aanpassingen aan PHP-pakket osCommerce, installatie van add-ons. ( funktionaliteit voor levering in regio van winkel, look, info-boxen).

 • Extractie uit Venice-pakket (Windows boekhoud/fakturatie pakket van C-Logic) voor het bijwerken van de MySQL-database van de webwinkel. Gebruikersvriendelijke VBA-toepassing in Excel en import-funktionaliteit in Beheer-module van osCommerce om de winkelbeheerder toe te laten zelf zijn artikels op te laden en aan te passen.

juli 2001 - december 2001

Applicatie ontwikkeling, staalbedrijf ALZ in Genk. Bouwen en onderhouden van toepassingen voor de industriële en algemene boekhouding.

 • Nieuwbouw: berekenen en uitkeren van commissies en bonussen. Diverse maintenance op verzoek van gebruikers.

 • VisualAge Generator wordt met VisualAge for Java gebruikt als ontwikkeltool. Produktie platform is mainframe met OS/390, CICS en DB2.

september 2000 - juni 2001

Project-DBA / Applicatie bouwer, ABP, Heerlen. Database-beheer en ontwikkeling van administratief systeem voor sociale uitkeringen.

Bouwen van een overkoepelend registratie-systeem voor pensioen-, ziektewet- en werkloosheids-uitkeringen. Verantwoordelijk voor het uitwerken van het technische datamodel en de bijhorende applicatielaag.

Met VisualAge Generator onder Windows/NT wordt de programmatuur gebouwd en tevens aan versiebeheer gedaan in een centrale repository . De target-applicatie draait online onder CICS met DB2, maar de gegevens zijn platform-overschrijdend beschikbaar door middel van MQ-Series boodschappen.

 • project-DBA: opstellen van het fysieke datamodel in DB2 aan de hand van funktionele specifikaties. De database wordt benaderd door een gescheiden data-applicatielaag (zogenaamde atomics). De project-DBA is tevens verantwoordelijk voor de bijhorende set van programma's.

 • troubleshooting bij systeemtesten en assistentie aan trainees: VisualAge Gen - specifieke OS/390 items (JCL, Abends ed), CICS.

mei 1997 - september 2000

Applicatie beheerder en local DBA, Philips Lighting, Eindhoven, beheer en ontwikkeling van logistieke en accounting-systemen. De bewuste applicaties worden ontwikkeld en onderhouden met CSP/Visualgen en DB2/6000. Vervolgens worden deze overgedragen naar een CICS/DB2-omgeving op het mainframe, met versiebeheer in Endevor. Extracties gebeuren van centrale mainframe DB2-database naar een AIX (RS/6000) ten behoeve van lokale PC-applicaties.

 • lid van beheer-team voor mainframe applikaties. Trouble shooting van geschedulede batch-jobs en online CICS-transakties.

 • ontwikkelen en maintenance van CSP/VisualGen-projecten op een OS/2 machine.

 • local DBA: database wijzigingen met BMC-tools en authorisaties in DB2/MVS-systemen. Op de locale AIX-machine de ontwikkel-database DB2/6000 synchroon houden met de mainframe-ontwikkelomgeving.

 • Roll-out van nieuwe releases. (Definities vastleggen van programmatuur in CICS-tabellen, objecten naar produktie slepen etc.).

 • Kleine functionaliteiten beschrijven en projectdocumentatie onderhouden.

 • De projectdocumentatie gebeurt onder Windows (NT rollout is lopend) met de standaard Office-pakketten.

mei 1996 - mei 1997

Analist-programmeur, Generale Bank, Brussel

 • In het domein Kredieten de batch-applikatie 'Leningen op afbetaling' (VSAM-files) integreren met het (IMS-)online portret kredietenclient. De nieuwe applicaties werden geschreven met de generator APS - bestaande applicaties waren in PL/I.

  Door dit project werd het eindelijk mogelijk om online een compleet kredietoverzicht van een client op te vragen - inclusief persoonlijke leningen.

 • IMS-BMP transakties met Fast-Path databases voor het deelproject 'CAMS-synchro': evolutie van een zicht- naar voorschotrekening en vice versa. Triggers versturen voor periodieke intrest-afrekening van kredieten.

Maart 1991 - April 1996

Technisch analist, Fortis AG, Brussel

 • Technische architectuur en programmatuur ontwikkelen voor het gemeenschappelijk administratief beheer en financiele operaties van alle types schadegevallen. Dit was een groot en complex client-server project met een drie-lagen struktuur.

 • Ontwikkeling met MicroFocus Workbench op PC (met Stingray IMS-emulatie en XDB). Vervolgens overdracht naar formele mainframe-omgeving onder IMS/DB2.

 • teamlid van diverse projectgroepen zoals een performance-werkgroep en kwaliteits-bewaking.

 • Kleinschalige deelprojecten funktioneel uitgewerkt zoals authorisatie-kontrole op celniveau.

 • beheer en trouble shooting van de opgeleverde systemen met maandelijkse rapportage aan het management.

nov 1990 - mrt 1991

Analyst-programmeur, VROM (Directoraat van Volkshuisvesting, Registratie en Milieu),Zoetermeer

 • Applikaties bouwen voor het toekennen en registreren van huursubsidies volgens de diverse wettelijke overheidsregelingen.

 • CSP/DB2 in een CICS-omgeving.

apr 1990 - nov 1990

COBOL Programmeur, Volvo, Gent

 • Programma's ontwikkelen voor een online-tijdsregistratie en toegangskontrole voor het personeel. In het personeels-systeem werd een planning opgemaakt en naar de badge-readers verzonden. Andersom werd data van de badge-readers teruggekoppeld aan het personeels-systeem in IMS met DB2. Rapportages met EasyTrieve.

nov 1986 - mei 1990

Programmeur - systeembeheer, Philips} (Industrial and Electro-acoustic equipment), Eindhoven

 • Ondersteuning personal computing op mainframe (APL en Mabra)

  Ondersteuning personal computing op PC (Lotus 123 en xBase / Clipper)

 • Decision support systeem voor logistiek management in DB2 over order doorlooptijden.

 • Diverse data-entry systemen die formele batch-systemen voedden.

 • Personeels-informatie systeem

 • Operationeel systeembeheer van lokale systemen (P7000 en SunOs)


Opleiding

1974-1980

Wetenschappelijke A, Sint-Michielscollege, Bree.

1983-1985

Graduaat Informatica-systeemanalyse, HRITO, Hasselt, 1985.

1985-2000

 • Unix, systeembeheer SUN, Utrecht.

 • DB2, relationele databanken, Utrecht.

 • DB2, Database Administration, IBM Utrecht.

 • IMS DB/DC, concepten en programmeren met, Zaventem.

 • CSP (VisualGen): Concepten en programmeren met, IBM Utrecht

 • JSP, Structured programming, Utrecht.

 • Intro Powerbuilder, Antwerpen.

 • Presentatie technieken, IBM La Hulpe.

 • DB2 V6 - upgrade course - ABIS.

2001-2002

 • Java introduktie kursus, Beaver Software Antwerpen.

 • DB2 upgrade kursus voor V7 (triggers, generated sequences etc).

2004

 • Advanced Java (Servlets, JSPs, Tomcat, Eclipse), Beaver Software Antwerpen.

2006

 • BizTalk 2006 Admin course, U2U.

2007

 • Oracle DBA course, Cronos Kontich.

 • GPB-kursus: didactiek theorie.

2008

 • GPB-kursus: didactiek presenteren.

 • GPB-kursus: groepsmanagement.

 • GPB-kursus: psychologie.

2009

 • GPB-kursus: communicatie.

 • GPB-kursus: didactiek stage.

 • IBM-PoT: Rational Developer voor System z

 • IBM Bootcamp 3days: DB2 UDB COBRA (UDB LUW V 9.7)

2010

 • IBM: 3days Linux on zVM with DB2 and WAS


Publicaties / Presentaties

Februari 1999

"Introductie in het X-Window System", document gebruikt als leidraad bij een presentatie aan een Limburgse Linux-gebruikersgroep, terug te vinden op http://www.cuppens.com/cuph/X-intro

November 1999

"DB2 V5.2 voor Linux" De Nederlandse Linux Gebruikers groep publiceerde mijn bespreking van een van de eerste IBM-produkten op Linux, terug te vinden op http://www.nllgg.nl/linux/applicaties/db2-linux

1999-2000

"Standaard documentatie bij Linux." over het vinden van informatie voor een Linux-leek. Zie webstek http://www.cuppens.com/cuph voor dit (en andere) artikel(s).

Mei 2001

"VisualAge Generator - Mainframe RAD?." presentatie gegeven bij Origin te Heerlen, PDF-document beschikbaar op aanvraag.

Juni 2001

"Linux marktsituering - juni 2001." presentatie gegeven bij Xatrax te Hasselt, PDF-document beschikbaar op aanvraag.


Talenkennis


Technische skills - overzicht

Table 1. Skills

PlatformProductDuurLaatst gebruikt
z/OSDB224 jaar2012
z/OSCA RC/Migrator6 jaar2007
z/OSDB2 admin tool5 jaar2012
Websphere MQSeries/OSMQ admin5 jaar2012
WindowsXFB Interpel2 jaar2012
WindowsSQLserver6 jaar2012
WindowsOracle5 jaar2012
z/OSQMF24 jaar2012
z/OSBMC1 jaar2001
z/OSEndevor3 jaar2000
z/OSCICS18 jaar2012
z/OSIMS/DC6 jaar1997
z/OSIMS/DB2 jaar1997
z/OSTSO, ISPF, JCL24 jaar2012
z/OSPL/I6 jaar2012
z/OS - WindowsVAGEN13 jaar2012
z/OSCSP6 jaar2001
z/OSCOBOL24 jaar2012
RS/6000AIX1 jaar2000
Windows PCMicroFocus WorkBench5,5 jaar1996
AIXDB2/60001 jaar2000
z/OSAPS-generator1 jaar1997
WinDB2 UDB Connect7 jaar2012
z/OSSAS reporting0,5 jaar1996
z/OSEasyTrieve0,5 jaar1990
Sun WorkstationsSunOs (nu Solaris)6 maanden1989
P7x00MFE, Data5 jaar1990
P7x00Maestro1 jaar1990
SolarisDB2 UDB6 maanden2010
LinuxPHP3 maanden2007
LinuxMySQL4 jaar2012
WindowsGebruiker Office-pakketten.17 jaar2012
WindowsObject Rexx.6 jaar2012
WindowsJava (sporadisch).6 jaar2012
WindowsASP.Net (sporadisch).3 jaar2012