willekeurige foto

News Nieuwtjes

Johan en Jolijn gaan trouwen

op een geheime locatie

Onderstaand is nieuws van een andere organisatie.

RSS Source

  Standaard documentatie bij Linux.

  Herman Cuppens

  Mag vrij verdeeld en gekopieerd zonder toestemming van auteur.

  Verdere vragen en suggesties

  Commentaar en suggesties mogen gemeld worden aan Herman Cuppens, .  Help?

  Linux kent tegenwoordig een gestage groei. Vanzelfsprekend, want de voordelen van Linux ten opzichte van veelgebruikte commerciele besturingssystemen zijn

  • de minimale aanschafkosten

  • snel, efficient, stabiel

  • flexibel

  • echt voor meerdere gebruikers (multi-user)

  • meerdere taken (multi-tasking)

  • draait op vele processoren (multi-platform)

  • geen virus-problemen (wel Trojaanse paarden)

  Voor een minder technische gebruiker zijn er echter ook nadelen :

  • de maximale inspanning nodig, om te installeren

  • de tijd voor het moeizame configureren

  • het nieuwe technische jargon

  • de hoge instapdrempel door het samengaan van bovenvermelde punten

  Linux is een afstammeling van Unix en werd veelal ingezet als server of workstation en bediend door daarvoor opgeleide specialisten. Nu Linux ook op de desktop verschijnt, is plots elke Linux-gebruikers "gepromoveerd" tot systeembeheerder. Indien je bereid bent om wat bij te leren, kan dit geen probleem zijn : sterker nog - na een tijdje ga je juist deze dingen apprecieren en bewonderen - maar niet van vandaag op morgen.

  Al doende leert men - zegt men. Maar weten waar je moet kijken en zoeken, maakt het wel al een stuk makkelijker. Dat is de bedoeling van dit document : een hulp om jezelf in de toekomst te kunnen helpen.


  Chapter 1. Voorafbeschouwing.

  Voor nieuwe, individuele gebruikers is het verrassend te ervaren, dat je een PC kunt gebruiken zonder dat een programma van tijd tot tijd vastloopt (en daarmee je hele PC blokkeert), het niet nodig is de PC regelmatig uit en weer aan te zetten, de vaste schijf te defragmenteren en te controleren op virussen en regelmatig het besturingssysteem opnieuw te installeren.

  In Unix/Linux werken de commando's al jaren lang hetzelfde en utilities baseren zich op eenvoudige regels die niet 'plots' breken met het verleden.

  De filosofie en mentaliteit is wezenlijk anders op een standalone-PC met Windows dan op een machine in een netwerk - waar Unix/Linux traditioneel onderdeel van uitmaakt.

  Natuurlijk kan je als hobby-ist thuis altijd de allerlaatste versie van allerlei Linux-progs op je PC zetten - als dat is wat je net wil. Wees ook dan erop voorbereid dat er nu en dan iets zal 'breken'.

  In ieder geval is het handig als je wat achtergrond hebt waar je iets moet zoeken of kan vinden :

  • standaard documentatie horend bij de distributie.

  • de bekende linux-doc : HOWTO's

  • Unix doc : man pages.

  • GNU doc : info.

  • apropos makewhatis

  • commando --help

  • zoek en vind : find en locate

  • zoek en vind : de grep-familie.

  • het web en news

  • Linux gebruikers groep


  Chapter 2. Waar zijn de docs?

  Algemene documentatie bij de distributie.

  De diverse Linux-distributies worden steeds beter. Vroeger kreeg je (soms) de complete source en kon je je plan trekken, nu kan je - afhankelijk van hoeveel je wil uitgeven - een compleet boekwerk of een raadpleegbare handleiding in html-formaat op CD kopen.

  (Tussen haakjes : bezint eer je begint is nog steeds een goed motto en dus eerst wat lezen in een tijdschrift wat Linux is en wat je ermee kan doen, is nooit weg natuurlijk.)

  Minstens eerst door de handleiding grasduinen, vooraleer je begint (ik heb dat dus ook pas achteraf gedaan en heb te laat nog vanalles ontdekt :).

  • RedHat (http://www.redhat.com) RedHat levert naast een User-manual ook ondersteuning aan klanten met problemen. RedHat draagt daarnaast actief bij aan het verder ontwikkelen van Linux software, zoals de grafische desktop.

  • S.u.S.E. (http://www.suse.de) is een Duits bedrijf met een Amerikaanse vertegenwoordiging, dat een zeer uitgebreide distributie en complete handleiding (Handbuch van 430 pagina's) op de markt brengt, met 60 dagen gratis installatiehulp. SuSE is de marktleider in Europa.


  Boeken over Unix/Linux.

  Met name voor de gebruiker die geen enkele ervaring heeft met UNIX is het verstandig naast een distributie ook een beginnershandboek aan te schaffen. Verschillende boeken specifiek over Linux zijn de afgelopen jaren verschenen, zie bijvoorbeeld http://www.ora.com en http://www.LinuxMall.com. Enkele voorbeelden zijn:

  • Mark G. Sobell, "A Practical Guide to Linux", 1997, ISBN 0-201-89549 (zie http://www.linuxgazette.com/issue25/doyle.html)

  • Matt Welsh en Lar Kaufman, "Running Linux", 1996, ISBN 1-56592-151-8(zie http://www.ualberta.ca/~UNIXugrp/info/mwelsh.html)

  • Michael Kofler, "Linux Installation, configuration and use", 1997, een vertaling uit het Duits, ISBN 0-201-17809 (zie http://www.jfl.de/informatik/jf14642.html)

  • Olaf Kirch, "Linux, Network administrator's guide", 1995, ISBN 1-56592-087-2 (http://www.dmsa.unipd.it/andreap/nag/nag.html)

  • John D. Blair, "Samba: Integrating UNIX and Windows", 1998, ISBN 1-57831-006-7 (http://www.ssc.com/ssc/samba)

  • Randolph Bentson, "Inside Linux: A look at Operating System Development", 1996, ISBN 0-916151-89-1 (http://www.ssc.com/ssc/insidelinux/)

  Een aantal boeken of gedeeltes zijn vrij verkrijgbaar als GPL, maar je moet dan wel een paar bomen doden, om ze zelf af te drukken.


  Pakketten en source.

  Bij vele pakketten (rpm package manager) wordt vaak documentatie in de directory /usr/doc geplaatst. Kijk daar maar eens rond, om een indruk te krijgen. Als je zelf source download, zit ook daar vaak html of Postscript-documentatie bij. Al heerst ook soms de mentaliteit van 'look at the source, Luke'.

  Enkele docs staan in /usr/lib/pakketnaam en de documentatie die bij de kernel hoort, staat in /usr/src/linux (README lezen als je perse een kernel wilt bakken).


  De HOWTO's

  Gelukkig zijn er tal van mensen, die zich uitsloven om te beschrijven HOE je iets moet doen - vaak na zelf een lijdensweg van onbekende paden bewandeld te hebben. De kwaliteit van deze documenten varieert, omdat niet iedere vrijwilliger tegelijkertijd een grapjas en technisch expert is.

  De HOWTO's worden vaak meegeleverd bij een distributie en kunnen eventueel op de harde-schijf geinstalleerd. (bij je eerste leerervaring met Linux raadzaam).

  Het heeft geen zin die "zomaar allemaal ineens beginnen te lezen, maar als je weet dat ze er zijn en je wil - laat ons zeggen een netwerkje opzetten thuis - kan je toch bijvoorbeeld volgende HOWTO's eens printen en meenemen naar het kleine hokje om rustig te lezen.

  Hier volgt een onvolledige lijst van enkele netwerk-gerelateerde HOWTO's:

  Howto netwerken Door Inhoud
  Ethernet HOWTO Paul Gortmaker Information on Ethernet hardware compatibility for Linux.
  Firewall HOWTO Mark Grennan How to set up a firewall using Linux.
  ISP Hookup HOWTO Egil Kvaleber Basic introduction to hooking up to an ISP.
  Intranet Server HOWTO Pramod Karnad How to setup a Linux Intranet server.
  Mail HOWTO Guylhem Aznar Information on electronic mail servers and clients.
  NET-3 HOWTO Terry Dawson Howto configure TCP/IP networking under Linux.
  PPP HOWTO Robert Hart Information on using PPP networking with Linux.
  Unix and Internet Fundamentals HOWTO Eric S. Raymond Describes the working basics of PC-class computers, Unix-like operating systems, and the Internet in non-technical language.

  Inderdaad - er moet veel gelezen worden, maar je leert ook heel wat bij - ook buiten het linux-domein!


  Zelfhulp.

  Het is belangrijk dat je zelf op zoek gaat naar informatie, vooraleer je beroep doet op assistentie. Al doende leert men!

  Om je alvast op de goede weg te helpen, geven we hier enkele mogelijkheden.

  • man pages : "de" manual pages. Summiere en meestal technische beschrijving volgens een welbepaalde indeling in rubrieken.

  • info : de hypertext help die vooral bij GPL-produkten populair is.

  • zoek en vind bestanden : locate en find

  • zoek en vind in bestanden : de grep-familie


  De Man Pages.

  Traditioneel is UNIX het best gedocumenteerde besturingssysteem : vanaf het begin werd namelijk gesteld, dat voor elk programma dat bij het systeem geleverd werd, een welomschreven document aanwezig moest zijn : de manual page.

  De eerste keer komt zo'n beschrijving nogal "zwaar technisch" over, maar het is ook veeleer bedoeld als een summiere opfrisser van hoe het precies ook alweer werkte, veeleer dan een uitgebreide tutorial. Vaak moet je meerdere keren herlezen vooraleer de frank (EURO?) valt.

  Bij de GNU-utils is de info-file vaak beter en diepgaander of is de man page zelfs achterhaald - maar dit staat dan gelukkig wel vermeld in de man-page.

  Van de andere kant sta je soms versteld als je de man page ziet, wat dat 'klein' commando dat je al jaren gebruikte allemaal voor je verscholen hield, na lezing van de man page. Doe maar eens man date of man ls en je zult weten wat ik bedoel.

  In Emacs (en Xemacs) gebruik je (verrassing) META-x-man om een man-page in een buffer te kunnen lezen, bewaren als text enzoverder.


  INFO.

  "Info" is een zogenaamd hypertext-systeem voor een GNU/Unix systeem. Je zal het veelal aantreffen bij de freeware xxxBSD-familie (FreeBSD, NetBSD en OpenBSD) van unix-en en Linux. Verwar het niet met het "info"-systeem van IBM op de RS/6000 (AIX) - want daar heeft het geen uitstaans mee.

  Deze documenten zijn meestal aangenamer voor beginners dan de man-pages. Je kan het info commando gebruiken om een overzicht te zijn van de aanwezige doc of meteen info cp bijvoorbeeld. Er is natuurlijk ook een betere interface vanuit Emacs en Xemacs door Control-h of gewoon F1. .

  Bijvoorbeeld info cp geeft op mijn PC volgende scherm:

  [mika@mikos intro]$ info cp
  File: fileutils.info, Node: Top, Next: Introduction, Up: (dir)
  GNU file utilities
  ******************
  This manual minimally documents version 3.16 of the GNU file
  utilities.
  * Menu:
  * Introduction:: Caveats, overview, and authors.
  * Common options:: Common options.
  * File permissions:: Access modes.
  * Date input formats:: Specifying date strings.
  * Directory listing:: ls dir vdir d v dircolors
  * Basic operations:: cp dd install mv rm
  * Special file types:: ln mkdir rmdir mkfifo mknod
  * Changing file attributes:: chgrp chmod chown touch
  * Disk usage:: df du sync
  * Index:: General index.
  --zz-Info: (fileutils.info.gz)Top, 21 lines --All-----------------------------

  Vervolgens kan je navigeren in de lijnen die beginnen met een "*"


  apropos : welk commando?

  Als je weet over welk commando je iets wil opzoeken, is dit voorgaande natuurlijk fantastisch, maar wat als je je afvraagt : deze of gene taak, met welk commando kan dit ?

  Gelukkig is ook hier aan gedacht. Het apropos of het man -k zijn synoniemen en vertellen je welke commando's gerelateerd zijn, door in de korte omschrijving (eerste lijn van 'man page') te zoeken. Zorg er dus voor dat je zoekargument zinvol is, en bedenk dat enkel in de 'korte' omschrijving gezocht wordt.

  Bijvoorbeeld apropos spool geeft op mijn PC volgende

  [mika@mikos intro]$ apropos spool
  faxq (1) - display fax jobs queued by faxspool(1)
  faxqueue (5) - sendfax fax spool queue control files
  faxrm (1) - remove fax jobs queued by faxspool(1)
  faxrunq (1) - send fax jobs queued by faxspool(1)
  faxrunqd (8) - daemon to send fax jobs queued by faxspool(1)
  faxspool (1) - queue and convert files for faxing with sendfax(8)
  lpd (8) - line printer spooler daemon
  lpq (1) - spool queue examination program
  lprm (1) - remove jobs from the line printer spooling queue
  line 1/9 (END)
  [mika@mikos intro]$ whatis chmod
  chmod (1) - change the access permissions of files
  [mika@mikos intro]$ man -k modem
  chat (8) - Automated conversational script with a modem
  efax (1) - send/receive faxes using Class 1 or 2 fax modems
  mgetty (8) - smart modem getty
  rx, rb, rz (1) - XMODEM, YMODEM, ZMODEM (Batch) file receive
  sendfax (8) - send group 3 fax files (G3 files) with a class 2 faxmodem
  statserial (1) - display serial port modem status lines
  sx, sb, sz (1) - XMODEM, YMODEM, ZMODEM file send
  zplay (1) - modem utility to record and play voice files
  [mika@mikos mika]$

  Vooraleer je dit de eerste keer kan gebruiken, moet er een soort opzoek-database worden aangemaakt. Ook als je door installatie van nieuwe programma's, extra man-pages op je systeem hebt gekregen moet je opnieuw de zogenaamde "whatis-database" aanmaken. Dit gebeurt door de uitvoering van het script makewhatis (op sommige systemen catman -w).

  Als je je afvraagt wat al die dingen in bin-directories betekenen, kan je ook een korte omschrijving vragen door : whatis lpr (in plaats van lpr kan je eender welk commando opgeven waarvoor een man page bestaat)

  Wil je periodiek een nieuwe 'whatis-database' aanmaken, omdat je regelmatig nieuwe programma's installeert, dan kan je dit bijvoorbeeld maandelijks schedulen met een cron-opdracht. (Is bijv. reeds voorzien bij RedHat, maar is gescheduled voor 's nachts, wanneer het systeem onbelast is). Je kan het natuurlijk ook gewoon heel af en toe als root opstarten.


  Chapter 3. Locatie van bestanden

  Anders dan een verwijzing naar fysieke apparaten bij sommige systemen, hanteert Linux een hierarchie waarin je apparaten kan 'hangen' (mounten). Dit is 'a good thing', omdat we daardoor in onze software onafhankelijk zijn van externe veranderingen in onze apparaten.

  Een typische boomstruktuur ziet er ongeveer zo uit : (Zie evt "File System Standards" document van Linux)

  / -- the root directory
  |
  +-bin Essential binaries
  +-boot Boot loader files
  +-dev Device files
  +-etc Host-specific system configuration
  | +-X11 Configuration for the X Window System
  | +-opt Configuration files for /opt
  | +-rc.d Init scripts (staat niet in de FHS!)
  +-home User home directories
  | +-(user) Home directory of (user)
  +-lib Essential shared libraries and kernel modules
  | +-modules Loadable kernel modules
  +-mnt Mount point of temporary partitions
  +-opt Add-on application software packages
  | +-(package) Static package objects
  +-root Home directory for the root user
  +-sbin Essential system binaries (for user root)
  +-tmp Temporary files
  +-usr Secondary hierarchy
  | +-X11R6 X Window System, version 11 release 6
  | +-bin Most user commands
  | | +-X11 -> /usr/X11R6/bin
  | +-games Games and educational binaries
  | +-include Header files included by C programs
  | | +-X11 -> /usr/X11R6/include/X11
  | +-lib Libraries
  | | +-X11 -> /usr/X11R6/lib/X11
  | +-local Local hierarchy (empty after main installation)
  | | +-bin Local binaries
  | | +-games Local game binaries
  | | +-include Local C header files
  | | +-lib Local libraries
  | | +-sbin Local system binaries
  | | +-share Local architecture-independent hierarchy
  | | +-src Local source code
  | +-sbin Non-vital system binaries
  | +-share Architecture-independent data
  | |+-dict Word lists
  | | +-doc Miscellaneous documentation
  | | +-games Static data files for /usr/games
  | | +-info GNU Info system's primary directory
  | | +-locale Locale information
  | | +-man Online manuals
  | | | +-man1 User programs
  | | | +-man2 System calls
  | | | +-man3 Library calls
  | | | +-man4 Special files
  | | | +-man5 File formats
  | | | +-man6 Games
  | | | +-man7 Miscellaneous
  | | | +-man8 System administration
  | | +-nls Native language support
  | | +-misc Miscellaneous architecture-independent data
  | | +-terminfo Directories for terminfo database
  | | +-tmac troff macros not distributed with groff
  | | +-zoneinfo Timezone information and configuration
  | +-src Source code
  +-var Variable data
  | +-account Process accounting logs (if supported)
  | +-cache Application cache data
  | | +-fonts Locally-generated fonts
  | | +-man Locally-formatted manual pages
  | | +-www WWW proxy or cache data
  | | +-(package) Package specific cache data
  | +-crash System crash dumps (if supported)
  | +-games Variable game data
  | +-lock Lock files
  | +-log Log files and directories
  | +-mail User mailbox files
  | +-opt Variable data for /opt
  | +-run Files relevant to running processes
  | +-spool Application spool data
  | | +-lpd Printer spool directory
  | | +-mqueue Outgoing mail queue
  | | +-news News spool directory
  | | +-rwho Rwhod files
  | | +-smail Spool directories for smail
  | | +-uucp Spool directory for UUCP
  | +-state Variable state information
  | | +-(editor) Editor backup files and state
  | | +-misc Miscellaneous state data
  | | +-xdm X display manager variable data
  | | +-(pkgtool) Packaging support files
  | | +-(package) State data for packages and subsystems
  | +-tmp Temporary files preserved between system reboots
  | +-yp Network Information Service (NIS) database files
  +-proc Kernel and process information virtual filesystem

  De diverse Linux distributies volgen deze standaard in mindere of meerder mate. Geen enkele distributie houdt zich helaas 100% aan de specificaties van de "File System Standard". Dit is deels te wijten aan de applicatie bouwers.

  Als men zich aan deze indeling houdt, is het mogelijk om /usr en /opt bijvoorbeeld te exporteren naar andere systemen zonder dat die systemen schrijfrechten nodig hebben op deze directories. Bovendien kan een gewone gebruiker geen systeembestanden waarvoor hij geen rechten heeft, verkwanselen, zoals bij sommige andere systemen wel zondermeer mogelijk is.

  Hier volgt nog een incomplete omschrijving van de belangrijkste directories :

  /bin Voor de belangrijke systeembestanden en andere primaire utilities zonder welke Unix geen Unix is. Zelf hier files aan toevoegen moet sterk worden afgeraden.

  /dev De boven beschreven directory met device-files. Niet aankomen als je niet weet wat je doet. Soms moet je echter wel, bijvoorbeeld bij het installeren van een CD-ROM.

  /etc Alle bestanden die met configuratie van het systeem in zijn geheel te maken hebben, horen hier thuis.

  /home Als je nieuwe accounts op je machine maakt (met andere woorden: nieuwe gebruikers toelaat) komen de user-directories hier terecht.

  /lib Diverse libraries die door de applicaties of programma's gemeenschappelijk kunnen worden gebruikt.

  /proc Directory met de afbeeldingen van processen die zich in het geheugen afspelen. Ook hier mag je niets wijzigen, speiken kan soms nuttig zijn:)

  /tmp Tijdelijke bestanden.

  /usr Dit is misschien de belangrijkste subdirectory omdat bijna alle applicaties hier weer worden ondergebracht. Heel belangrijk zijn bijvoorbeeld:

  • /usr/bin met applicaties die wel belangrijk zijn, maar niet direct tot de kern van Unix worden gerekend.

  • /usr/lib met de specifieke libraries daarvoor.

  • /usr/X11 met daaronder het hele X Windows gebeuren. Er moeten links naar respectievelijk /usr/bin/X11 en /usr/lib/X11 aanwezig zijn (of omgekeerd).

  • /usr/include Include files voor de C compiler.

  • /usr/local Verzamelplaats voor locale of eigen geinstalleerde versies van bestanden.

  • /usr/man Waar de man-pages te vinden zijn in de gepre-formatteerde (de cat-directories) en de ongeformatteerde (man-directories) vorm.

  • /var/spool Spoolfiles voor printers etc.

  • /var/log log-files (zeer nuttig bij problemen)

  • Afhankelijk van de distributie en Unix-versie kun je nog andere directories vinden....

  Natuurlijk staat het iedereen vrij om net zoveel directories toe te voegen als hem/haar goeddunkt, maar het kan geen kwaad zich aan de gegeven conventie te houden.


  In en naar bestanden zoeken

  Iedereen vergeet wel eens waar 'ook alweer' dat bestand staat. Of waar had ik dit of dat ook alweer gelezen ?


  Naar bestanden zoeken

  Met locate kan je heel snel een bestandslocatie opzoeken.

  Ook dit commando maakt gebruik van een speciale daarvoor ingerichte database. Om deze database bij te werken, gebruik je het script updatedb. Om echt nuttig te zijn, is het noodzakelijk dat deze database regelmatig wordt bijgewerkt, ideaal dus voor een dagelijkse uitvoering. In de crontab van root op mijn pc staat bijvoorbeeld :

  [mika@mikos mika]$ su -
  Password:
  [root@mikos /root]# crontab -l
  # DO NOT EDIT THIS FILE - edit the master and reinstall.
  # (/tmp/crontab.1843 installed on Fri Nov 20 23:28:25 1998)
  # (Cron version -- $Id: linuxcmds.sgml,v 1.1.1.1 2000/08/06 20:42:17 mika Exp $)
  SHELL=/bin/bash
  PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
  MAILTO=root
  # Update local database of directories
  05 20 * * * /etc/cron.daily/updatedb.cron
  # Backing up
  # Make full backup and send to jaco-server on SunDay
  30 20 * * 0 nice /home/backup/bu.full.sh
  # Make incremental backup on Monday thru Saterday
  30 20 * * 1-6 nice /home/backup/bu.incr.sh
  [root@mikos /root]# logout
  [mika@mikos mika]$

  Naar bestanden zoeken en akties ondernemen

  In tegenstelling tot locate, heeft het find-commando geen database nodig : het scanned de inodes van je harde schijf af (en dat hoor je :) en het duurt dus wat langer als je een 10-Giga schijf hebt. Zeer interessant echter is, dat je op de gevonden bestanden, akties kunt uitvoeren.Daarnaast kent het zeer veel opties om het gedrag te beinvloeden (met man find zie je dat zelf wel).

  Stel even dat we alle onze files met extensie .txt willen comprimeren met gzip om ruimte te besparen. Dit kan dus door : find ~ -name \*.txt -exec gzip {} \;

  Of bijvoorbeeld alle bestanden gewijzigd na de dag dat je Linux geinstalleerd hebt, backuppen ? Enfin, tal van scenario's kan je bedenken.


  In bestanden zoeken

  Met file kom je erachter wat voor data in een bestand schuilt, bijvoorbeeld :

  [mika@mikos linux-alg]$ file linuxcmds.sgml
  linuxcmds.sgml: exported SGML document text
  [mika@mikos linux-alg]$ file tips-howto
  tips-howto: International language text
  [mika@mikos linux-alg]$ file /bin/chmod
  /bin/chmod: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1,
  dynamically linked, stripped
  [mika@mikos mika]$

  Omdat in Unix traditioneel "ASCII" tekst files worden gebruikt in plaats van proprietaty-formaten, is het mogelijk om deze tekstfiles zinvol te benaderen met een aantal bekende filters zoals :

  • grep : zoeken in bestanden (varianten zijn egrep en fgrep)

  • cat : 'listen' van een textfile

  • head en tail : respectievelijk kop en staart van een (groot) bestand tonen

  • tal van andere zoals cut, paste, wc, sort, diff, tr enzoverder

  Zoeken naar "cuppens" in dit document geeft bijvoorbeeld:

  [mika@mikos linux-alg]$ grep -i cuppens linuxcmds.txt
  Script started on Wed Apr 21 21:33:34 1999
  [mika@mikos mika]$ cd pres/linux-alg/
  [mika@mikos linux-alg]$ grep -i cuppens linuxcmds.sgml
  Herman Cuppens
  Copyright © 1999 by Herman Cuppens
  Commentaar en suggesties mogen gemeld worden aan Herman Cuppens,
  Zoeken naar "cuppens" in dit document geeft bijvoorbeeld:
  [mika@mikos linux-alg]$

  Nog enkele interessante resources.

  Er zijn op het internet boeken verkrijgbaar die je kunt krijgen voor dezelfde prijs als Linux en die ondergebracht zijn onder dezelfde licensie: de GPL. Dat project wordt het Linux Documentation Project genoemd en de hoofdpagina pagina van dat project is: http://metalab.unc.edu/LDP (bijvoorbeeld de "Nag"(Network Administrator guide) en "SAG"(System Administration Guide).

  "Linux Gazette" is een online magazine waar je zeer interresante artikelen kan vinden over Linux, kijk op http://www.linuxgazette.com

  "Linux Journal" heeft de eer om de eerste publicatie ooit te zijn die exclusief opgedragen was aan LINUX. Het is een maandelijke uitgave en je kan meer te weten komen bij: http://www.linuxjournal.com

  "Linux World"is precies hetzelfde maar is in dit geval een Britse publicatie: http://www.linuxworld.com

  Mailing lists gewijd aan vele aspecten van Linux kunnen gevonden worden door een help boodschap naar majordomo@vger.rutgers.edu te sturen. Je krijgt dan een kleine lijst van Linux mailing lists toegestuurd.

  Er zijn vele forums die Linux bespreken op het USENET. Hun namen staan staan voor zich. Ik zal je slechts aanraden om een kijkje te nemen in de comp.os.linux.*hierarchie.

  IRC is een van de andere plekken waar je mensen kunt ontmoeten, als voorbeeld kun je irc.linpeople.org proberen waar er vrijwel zeker channels voor Linux zijn.


  Chapter 4. Nabeschouwing.

  Door experimenteren en zoeken in bovenvermelde bronnen, kom je zeker al een heel eind bij het oplossen van problemen. Mocht je er toch nog niet uitkomen, dan kan je je vraag allicht kwijt bij andere Linux-gebruikers.

  Tips bij melden van problemen :

  • Wees compleet : "ik kreeg een foutmelding toen ik iets probeerde te doen, wat moet ik nu ?" kan je echt niemand mee helpen. Vertel minstens :

   • wat je precies deed. ( maar wel zo kort mogelijk )

   • in welke omgeving : met welke distributie op wat voor een machine ?

  • Vergeet niet te bedanken als iemand jou probeerde te helpen, zelfs al loste dit niet jouw probleem op : dit motiveert mensen te blijven helpen.

  • Soms zie je : "Ok, laat maar - mijn probleem is al over" in een posting nadat diverse oplossingen werden aangedragen. Wees tenminste zo hoffelijk om je oplossing mede te delen aan geinteresseerden.

  • Probeer zelf anderen te helpen - daar leer je zelf ook van.

  • Leef de (net-) etiquette na. Begin nooit te schelden of te schreeuwen. (UITROEPTEKENS EN HOOFDLETTERS!!!!!!!! worden meestal slecht onthaald.)

  Als laatste nog enkele commando's, die zeer nuttig blijken. Raadpleeg zelf de man page als je meer wil weten :)

  Commando handig bij
  ls -al verifieer de file-permissies van een file.
  dmesg toont de boodschappen die over je scherm flitsen als je je systeem opstart. Herkent ie alle apparaten ?
  tail -f /var/log/messages toont het laatste stuk gelogde systeemboodschappen voortduren (-f = follow). Handig op een andere tty om te volgen wat er gebeurt
  strace geeft alle systeemaanroepen weer. Zeer praktisch om "moeilijke" problemen te ontcijferen
  ps aux wat gebeurt er allemaal op mijn systeem?
  df wellicht een partitie volgelopen?
  lsof wie houdt een bestand of resource vast ?