willekeurige foto

News Nieuwtjes

Johan en Jolijn gaan trouwen

op een geheime locatie

Onderstaand is nieuws van een andere organisatie.

RSS Source

  Script copy

  /usr/bin/copy

  # Script to setup windows box for communication through plip
  if test -f /usr/bin/other.sh ; then
  . /usr/bin/other.sh
  fi
  FROM=

  TO=

  echo -e "Assuming $TO is existing directory on target machine...\n"
  echo -e "Trying to copy..."
  if test -f $FROM ; then
  echo "Will copy file $FROM to $FROM/$TO\n"
  find $FROM | cpio -ov | rsh $OTHERMACH cd $TO ";" cpio -iumd
  else
  if test -d $FROM ; then
  echo -e "Will copy directory $FROM\n to $TO"
  cd $FROM
  find . | cpio -ov | rsh $OTHERMACH cd $TO ";" cpio -iumd
  else
  echo -e "$FROM is not a file or directory \t cancelled\n"
  exit 1
  fi
  fi