willekeurige foto

News Nieuwtjes

Johan en Jolijn gaan trouwen

op een geheime locatie

Onderstaand is nieuws van een andere organisatie.

RSS Source

  Termen en afkortingen.

  Enkele veel gebruikte termen die je moet weten als je over X wil praten of iets lezen worden hier verklaard. Daarnaast worden ook enkele algemene termen gedefineerd die niet speciaal met X verbonden zijn.

  dotfiles
  (.files)

  zo genoemd, omdat de naam van het bestand begint met een"." en daardoor niet getoond wordt in een gewone directory-listing. Dit zijn veelal configuratie-bestanden en bekende voorbeelden zijn .bashrc , .xinitrc, .Xclients, .profile enzoverder.

  Command Line Interface
  (CLI)

  command line interface. Dit is de tekstconsole waarin je alle interakties met het systeem door middel van commando's doet. In vele unix-versies heb je de mogelijkheid om op 1 machine over meerdere 'virtuele' consoles te beschikken. Met de muis kan je dan bovendien 'copy' en 'paste' akties uitvoeren, mits het gebruik vangpm. Daarnaast bestaat er software om op 1 console, meerdere sessies te draaien ( bijv. het programmascreen ) en tussen deze sessies met speciale toetsen kan dan ook gekopieerd worden. Dit om te zeggen dat een ervaren gebruiker zeer efficient kan werken zonder omslachtige dialogen en prompts. Voor een unix leek is de instap-drempel voor de cryptische commando's vaak te groot en geeft hij/zij de voorkeur aan een vriendelijker interface.

  WIMP

  (Windows, Icons, Menus, Pointer) interface. De interface die bij Xerox bedacht en door Apple populair werd.

  GUI

  Graphical User Interface.

  window

  dit is het frame waarbinnen de applikatie wordt afgebeeld en wordt beheerd door de window-manager - niet de applikatie zelf.

  X Window System
  (X)

  de grafische industrie-standaard voor grafische interfaces in Unix. Gebruik termen als X, X Window of X Window System, maar zekerNIET X-Windows!

  desktop

  het ganse scherm-oppervlak.

  window manager
  (wm)

  is voor de gebruiker het "gezicht" van het X Window System. Zonder window-manager zou X praktisch onbruikbaar zijn, want deze biedt de mogelijkheid om te gaan met zaken zoals : window borders, menus, icons, virtual desktops, button bars, tool bars. Veranderen van de grootte, aktiveren, verplaatsen enzoverder van de vensters : dit alles wordt verzorgd door de window-manager.

  session

  sommige window-managers bieden zogenaamd session-management : dit betekent dat applicaties opnieuw in de staat worden gebracht waarin ze zich bevonden bij het afsluiten van de voorgaande window-manager-sessie. (Windows heeft dit verdergaand doorgedreven, omdat de MS-applikaties ook session-aware zijn - de toekomstige applikaties onder KDE en Gnome zullen ook in de toekomst ook deze faciliteiten bieden).

  themes

  laten toe om je desktop een compleet andere look te geven - waartussen je naar believen kan switchen. De ene window-manager gaat hier al verder in dan de andere.

  virtual screen

  (ook wel virtual resolution genoemd) X laat zogenaamde "virtual screens" toe dwz dat je desktop groter kan zijn dan je fysiek scherm. Je kan dan op een kleiner scherm slechts stukken zien en op en neer schuiven met het beeld door je muis te bewegen. De meeste mensen vinden dit verwarrend en je kan dat ook afzetten in de XF86Config-file.

  virtual desktop

  Dit is een extensie om meerdere desktops op het zelfde scherm af te beelden. Je kan applicaties die het hele scherm innemen op verschillende desktop plaatsen en vervolgens tussen deze workspaces schakelen met de zogenaamde pager. In KDE bijv. heb je standaard 4 desktops, waartussen je kan schakelen met behulp van Ctrl-F1-F4, dit naar analogie van de virtuele consoles van Linux.(ter herinnering : je kan met Alt-Ctrl-F1 en Alt-Ctrl-F7 switchen tussen console en grafische scherm)

  root window

  dit is de achtergrond van je grafisch scherm. Hier kan je je eigen bitmapped plaatje zetten, of gewoon een gekleurd patroon. Het is een speciaal window zonder borders of controls. Vaak kan je hier speciale funkties uitvoeren die verband houden met het gedrag van de window-manager of applikaties vanuit pop-up menus starten.

  pointer

  dit is het pijltje of andere vorm van indicator om de lokatie van de muis (of ander pointing device) op het scherm te tonen. Afhankelijk van de context, krijgt deze vaak een andere vorm (uiteraard configureerbaar).

  focus

  het window dat Uw ingave of commando's accepteert, kortom het actieve venster heeft zogenaamd de 'focus'. Maar 1 window tegelijkertijd kan de focus hebben, al de andere zijn 'unfocused'. Je kan instellen of je met de muis het venster dat je wil aktiveren, moet aanklikken (ClickToFocus) of dat de focus je muisbewegingen moet volgen : telkens je over een ander venster beweegt met je muis, verandert dan de focus.(zogenaamde 'Sloppy Focus')

  raise

  Als je diverse vensters (gedeeltelijk) overlappend op je desktop hebt staan, kan je het onderliggende venster naar 'voren' halen : dit heet 'Raising a window'.

  resource (Xresources)

  hierin kan je jouw voorkeuren vastleggen voor opties van de Xclients - zoals geometry en kleuren.

  Xterm

  windows waarin je een commando-lijn hebt, heten terminal-emulators. Je kan uiteraard meerder xterms openen en commando's geven, net zoals in text-mode. (ter herinnering een commando laten eindigen met "'&'", voert dit commando in de achtergrond uit, zodat je xterm weer onmiddellijk beschikbaar is voor andere zaken). Er bestaan diverse terminal-emulators zoals rxvt, xterm en color-xterm.

  X Display Manager

  de X Display Manager laat toe om in te loggen vanaf een grafisch scherm. Na het inloggen start hij - afhankelijk van de voorkeuren van de zijn favoriete window-manager op. Voor mensen die niks willen weten van de onderliggende unix-command's, is dit ideaal.

  X Display Manager Control Protocol

  is het protocol waarmee onder andere de login service (login prompt) gevraagd wordt aan een X Display Manager.