willekeurige foto

News Nieuwtjes

Johan en Jolijn gaan trouwen

op een geheime locatie

Onderstaand is nieuws van een andere organisatie.

RSS Source

  Opstarten in grafische mode

  XDM is een display manager dus als je meerdere displays op een server hebt (bijvoorbeeld een aantal Xterminals) zul je XDM moeten gebruiken. Ook als je de X-server onmiddelijk wil starten met een grafische login, kan je XDM gebruiken. Je moet dan in /etc/inittab het default run-level op 5 zetten.


  id:3:initdefault: # 3 wijzigen in 5
  # Run xdm in runlevel 5
  # dit is het opstarten in grafische mode
  x:5:respawn:/usr/bin/X11/xdm -nodaemon # dit heb je normaal al
  Warning

  Vooraleer dat je dit wijzigt, bedenk dan dat inittab zeer belangrijk is voor het korrekt opstarten! Test eerst met het commando telinit 5 (dit is overgaan naar runlevel 5 of alles werkt zoals het hoort!

  De configuratie files voor XDM (X Display Manager) moeten volgens de Linux File system standaard in /etc/X11/xdm staan. In die directory staan een aantal files: Waarvoor dienen deze :

  File in /etc/X11/xdm Beschrijving
  GiveConsole Na het inloggen wordt deze file gerunt om de eigenaar die van de X-console toe te wijzen aan de net aangelogde gebruiker. Je kan dan alle output (boodschappen) van X zien.
  TakeConsole Na het uitloggen wordt deze file gerunt.
  Xaccess Configureert de Access control voor XDMCP requests.
  Xchooser Shell script voor setup van de Xchooser. Met Xchooser kan je vragen aan een server om zich bekend te maken.
  Xresources Xresources welke alleen nodig zijn voor de programma's welke XDM gebruikt. (het is dus onzin om hier resources in te zetten welke andere programma's nodig hebben).
  Xservers Lijst van beschikbare Xservers.
  Xsetup shell script dat draait voor het inloggen
  /authdir directory waar alle MIT magic cookies staan ivm security.
  chooser laat een lijst van mogelijke XDM's laat zien
  xdm-config hierin kan je XDM personaliseren
  xdm-errors Errors van XDM

  Met de "Xdenu" of Monkey LinuX distributie (voor intel platforms) kan je makkelijk een standaard PC met een vga kaart omtoveren tot een alternatieve X terminal. Deze distributie maakt gebruik van UMSDOS filesysteem en is dus zonder "gedoe met fdisk" veilig te installeren op elke PC. De "Xdenu" distributie is ongeveer 6.5 MB groot je kunt deze distributie vanaf je favoriete sunsite mirror downloaden of de primaire site van Xdenu. Nog een distributie is Monkey, deze is heel eenvoudig op een PC te installeren waar bijvoorbeeld al Win(95)dows/DOS op staat. De distributie bestaat uit vijf 1.44 MB floppies. Deze distributie is niet speciaal gemaakt om een X terminal van een PC te maken. De distributie is echter compleet genoeg om het X window System te draaien. Meer informatie over Monkey is te vinden op de homebase van Monkey Linux.

  Een al bestaande Linux installatie als X terminal gebruiken kan door de X-server op te starten met een van deze opties:

  • -query hostname. Dan zoekt de X-server direct contact met de display manager op `hostname` en doet dit via XDMCP.

  • `-broadcast` : de Xserver zoekt contact met de eerste display manager welke reageert op de XDMCP requests.

  • -indirect hostname : nu zoekt de X-server indirect contact met de display manager op `hostname` en doet dit via XDMCP.

  De `hostname` is de computer welke de X terminal onder controle heeft (met XDM). Windows 95/98/NT of Win3.x kan je gebruiken als X terminal. Hier zijn verschillende commerciele producten voor te krijgen. Let er op dat de software wel ondersteuning heeft voor XDMCP. De Servers die ondersteuning hebben voor XDMCP zijn onder andere Exceed van Hummingbird enXwin32.