willekeurige foto

News Nieuwtjes

Johan en Jolijn gaan trouwen

op een geheime locatie

Onderstaand is nieuws van een andere organisatie.

RSS Source

  Aandachtspunten.

  Zaken waar je op moet letten bij het installeren. Helaas ben ik door schade en schande wijzer moeten worden, om een korrekt werkende DB2 te installeren. Een aantal zaken waren - eigen schuld, dikke bult. Enfin - je eigen ervaring kan natuurlijk beter zijn. De sensatie toen ik het glimmende CD-schijfje in de bus vond, was in ieder geval erg groot.

  • Om te beginnen, lukte het me niet om het install-script op de gemounte CD op te starten. Dit is te verklaren - begreep ik pas achteraf - omdat ik in /etc/fstab heb staan :

   /dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 noauto,ro,user 0 0
   zodat ik als gewone user een CD kan mounten. De user -optie impliceert echter 'noexec'- zodat je dus een 'permission denied' boodschap krijgt - als je iets probeert uit te voeren vanuit de CD (zelfs als root). Enfin ik begreep dat niet op dat moment en heb dus maar de hele boom naar mijn harde schijf gekopieerd en daar het install-script gestart (:
  • Je moet een Kornshell (ksh) vooraf geinstalleerd hebben, want het DB2-installatie-script is hierop gebaseerd. (Bij RedHat 5.2 installeer je pdksh-5.2.12-5 (eventueel doe je eventueel nog wat setup doen om een mooie, bruikbare korn-shell te krijgen als je daarnaast ook zelf de ksh wenst te gebruiken.)

  • Er zijn problemen (waarom is mij een raadsel) met userids met meer dan (of gelijk aan ?) 8 karakters in DB2 : default is de instance-eigenaar in DB2 "db2inst1" en de administrator "db2as".

   +---------------------------- Create DB2 Services -----------------------------+
   | |
   |+--- DB2 Instance -----------------------------------------------------------+|
   || ||
   || Authentication: ||
   erify|| Enter User I, G ID, Home Directory and Password that will be ||
   || used for the DB2 Instance. ||
   || User Name [db2inst1] ||
   || User ID : : [*] Use default UID ||
   || Group Name [db2iadm1] ||
   || Group ID : : [*] Use default GID ||
   || Home Directory [/home/db2inst1 ] ||
   || Password [ ] ||
   || V Password [ ] ||
   || ||
   || Select Properties to view or change more [ Properties... ] ||
   || options. ||
   || ||
   || Select Default to restore all default [ Default ] ||
   || settings. ||
   || ||
   || [ OK ] [ Cancel ] [ Help ] ||
   |+----------------------------------------------------------------------------+|
   +------------------------------------------------------------------------------+

   Met name het control-center vertoonde rare kuren en kreeg ik niet behoorlijk aan het werk. (verder daarover meer) Nadat ik diverse installaties heb uitgevoerd, heb ik uiteindelijk als instance-eigenaar db2ins1 opgegeven bij de installatie-procedure.
  • in DB2 kan je authorisaties geven aan (Unix-)groepen (/etc/group) om een groep van gebruikers toegang te geven. Als lid van een geautoriseede groep, bleek ik niet in staat als 'normale' gebruiker om vanuit de CLP (command line processor) SQL-commando's te geven of zelfs maar te 'connecten' aan een DB2 database : error "no start database manager command issued" - alhoewel de database wel degelijk gestart was. Door deze 'normale' user op te nemen in de db2iad1 (administratieve groep voor db2), lukte dit wel. Dit lijkt een bug te zijn die meerdere malen gesignaleerd werd in de nieuwsgroepen van DB2 for Linux.